CEGŁY SZAMOTOWE I WYSOKOGLINOWE

Ogniotrwałe cegły szamotowe i cegły z wysoką zawartością tlenku glinu w zakresie od 38% do 99%, przeznaczone do szeregu aplikacji:

Podstawowe cechy :

 • Niska zawartość żelaza
 • Niska zawartość alkaliów
 • Odporność na szoki termiczne
 • Odporność na zużycie cierne
 • Duża gęstość
 • Duża wytrzymałość

Przykłady zastosowania:

 • Piece do wypalania węgla w przemyśle aluminium
 • Strefy podgrzewania wstępnego i cyklony obrotowych pieców do cementu
 • Reformery pierwotne w produkcji nawozów
 • Izolacja zbiorników szklanych
 • Piece koksownicze
 • Wielkie piece hutnicze
 • Piece do podgrzewania
 • Piece wapienne
 • Domowe kominki, rożny i piece ogrodowe opalane drewnem