CZARNE MASY/KITY OGNIOTRWAŁE

Miękkie, plastyczne czarne kity ogniotrwałe. Służą do uszczelniania połączeń metal-metal w żeliwnych wkładach kominkowych,  kuchniach opalnych drewnem jak również w piechach wolnostojących i wielopaliwowych. Przeznaczone także do napraw palenisk, piekarników i kotłów na paliwo stałe, w których ważny jest kolor oraz do widocznych połączeń między piecykami i przewodami kominowymi.

Przykłady zastosowania:

• Wytwarzanie kuchenek i piecyków żeliwnych

• Uszczelnianie widocznych połączeń metal-metal

• Uszczelnianie widocznych połączeń między

przewodami kominowymi i piecykami

• Montaż lub naprawa palenisk, kominków,

piekarników i kotłów

• Montaż żeliwnych kuchenek, piecyków i palenisk