Izolacje wysokotemperaturowe

Izolacje wysokotemperaturowe

Materiały izolacyjne są to produkty które poprawiają odporność na przenoszenie ciepła. Podczas gdy dwa obiekty o różnych temperaturach stykają się ze sobą, przepływ ciepła jest prawie natychmiastowy i nieunikniony. Kiedy izolacja termiczna wysokotemperaturowa znajduje się pomiędzy dwoma takimi obiektami, wynikiem jest zmniejszenie przepływu ciepła. Izolacje wysokotemperaturowe mają wiele różnych zastosowań.

 High temperature insulation products


 Najważniejsze właściwości używane do oceny, czy materiały izolacyjne są skuteczne to:

 

  • Niska przewodność cieplna izolacji wysokotemperaturowej
  • Emisyjności powierzchni
  • Gęstość materiału izolacyjnego 
  • Mostki termiczne
  • Pojemność cieplna
  • Grubość izolacji termicznej wysokotemperaturowej


Są to właściwości materiałów izolacyjnych które wpływają na zwiększenie jego wydajności. Inne zewnętrzne właściwości to np. czynniki środowiskowe, takie jak warunki pogodowe, wilgotność które mają wpływ na skutek działania materiału izolacyjnego. Przy jego zakupie na potrzeby przemysłowe, trzeba upewnić się, że warstwy są wystarczająco silne, i że produkt posiada wymagane właściwości, aby wytrzymać daną temperaturę. W zastosowaniach przemysłowych należy dobrać określoną grubości izolacji termicznej wysokotemperaturowej w celu prawidłowego funkcjonowania.

Najważniejszą zaletą charakteryzującą izolacje wysokotemperaturowe stosowane w przemyśle jest to, że rozprowadzają ciepło równomiernie, jak również zmniejszają zużycie energii. W niektórych przypadkach można również osiągnąć zmniejszenie hałasu i wibracji jeżeli jest używana odpowiednia izolacja wysokotemperaturowa. Jeśli temperatura utrzymywana jest w określonych wartościach i jest wykorzystywana tylko w razie potrzeby (bez zbędnych strat), przekłada się to na obniżenie całkowite kosztów oraz ma wpływ na ochronę środowiska. Dobre materiały izolacyjne powinny być odporne na rozpuszczalniki i chemikalia.

Materiały ceramiczne włókniste i materiały wermikulitowe są najbardziej powszechnie stosowana izolacja termiczna wysokotemperaturowa. Posiadają one najbardziej poszukiwane cechy takich materiałów, w tym niski współczynnik przewodności cieplnej, odporności na szok termiczny i pochłanianie dźwięku. Włókna ceramiczne materiałów izolacyjnych zapewnia izolację do temperatury 1400 ° C. Jednym z ważniejszych aspektów jest to, że płyty wermikulitowe są twardsze i odporniejsze od ceramicznych płyt włóknistych.

Izolacja termiczna wysokotemperaturowa stosowana w przemyśle musi być dobrze dobrana do zadań jakie ma spełnić, w przeciwnym wypadku może dojść do wypadku lub katastrofy. Rodzaj użytego surowca, proces zaangażowany w produkcji materiałów i siły roboczej przyczyniają się do produkcji wysokiej jakości materiałów.

Vitcas koncentruje się nie tylko na jakość produktu końcowego, ale także na odpowiednio dobranych surowcach. Materiały izolacyjne są trwałe, posiadają odpowiednie właściwości i spełniają najwyższe normy jakości.
 

CERAMICZNE MATERIAŁY WŁÓKNISTE

SZNURY, TAŚMY I TKANINY TERMOIZOLACYJNE

TERMOIZOLACJE WERMICULITOWE