Kalkulator

Potrzebna ilość danego produktu

Aby sprawdzić jaką ilość produktu będziemy potrzebować wybieramy jego rodzaj z rozwijanej listy oraz wskazujemy grubość warstwy jaką chcemy położyć. Następnie wpisujemy powierzchnię ( w m2), która ma zostać pokryta lub jej wymiary (długość i szerokość). Wynik uzyskujemy po kliknięciu ikony „Oblicz”

Produkt:

Powierzchnia (w m2)

lub wpisz wymiary (w mm)
x
Grubość warstwy (w mm)
Zalecana ilość produktu w kg:

Potrzebna ilość cegieł

Aby wyliczyć ilość cegieł jaka będzie nam niezbędna, wybieramy ich rozmiar z rozwijanej listy (ważne: w kalkulatorze założono że cegły są układane na szerszym boku). Następnie wpisujemy powierzchnię ( w m2), która ma zostać ułożona lub jej wymiary (długość i szerokość). Wynik uzyskujemy po kliknięciu ikony „Oblicz”

Rodzaj cegły:
Powierzchnia (w m2)

lub wpisz wymiary (w mm)
x
Zalecana ilość cegieł:
Potrzebna ilość płyt

Aby wyliczyć ilość płyt jaka będzie nam niezbędna, wybieramy ich rodzaj z rozwijanej listy. Następnie wpisujemy powierzchnię ( w m2), która ma zostać ułożona lub jej wymiary (długość i szerokość). Wynik uzyskujemy po kliknięciu ikony „Oblicz”

Rodzaj płyty:
Powierzchnia (w m2)

lub wpisz wymiary (w mm)
x
Zalecana ilość płyt:
Wyłączenie odpowiedzialności

Zaprezentowany kalkulator ma charakter jedynie informacyjny. Firma VITCAS nie ponosi odpowiedzialności za błędy i pomyłki wynikające z jego użycia. Wyniki uzyskane podczas obliczeń mają zastosowanie wyłącznie do niektórych produktów z oferty VITCAS i nie mają odniesienia do żadnych innych materiałów lub produktów.