KLEJ SYSTEMOWY VITCAS BA

Klej Systemowy Vitcas BA
Wymieszany na gotowo klej ognioodporny do łączenia Płyt Wermikulitowych Vitcas®, Płyt Kominkowych Vitcas® CS oraz Wysokotemperaturowych Płyt  Vitcas® HT. Znajduje zastosowanie w łączeniu płyt między sobą oraz w mocowaniu ich do ściany - jeżeli grubość nakładanej warstwy nie przekroczy 5mm. W przypadku grubszej warstwy należy zastosować Ognioodporny Klej Vitcas® HB 60. Odporny na temperatury do 1350 oC.
 
Sposób użycia:
Po otwarciu pojemnika wymieszać jego zawartość. Łączone powierzchnie powinny być suche, wolne od kurzu i innych zanieczyszczeń. Materiał może być nakładany na całą powierzchnie płyty lub na jej krawędzie. Zaleca się użycie 6mm pacy zębatej, która pomoże uzyskać warstwę 3mm.  W przypadku łączenia Płyt Kominkowych Vitcas® CS ze sobą, przed nałożeniem kleju, krawędzie płyt powinny zostać pokryte Impregnatem Vitcas®. Jeżeli Płyty Kominkowe Vitcas® CS są przyklejane do powierzchni należy je zagruntować Ognioodpornym Gruntem  Vitcas® PVA.  Produkt wiąże w temperaturze pokojowej.  Czas wiązania zależy od grubości warstwy oraz temperatury otoczenia (20oC – około 12 godzin). Gdy materiał wyschnie można go szlifować.
 
Wydajność:
5kg pojemnik wystarcza na 1m2 przy warstwie  o grubości 3mm
 
Dostępny również w kartuszu 310 ml.