MASY ŻARO I KWASOODPORNE

Vitcas® Acidcas to dwuskładnikowe krzemianowe masy odporne na działanie wszystkich kwasów, gorących i zimnych z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego. Materiał jest ogniotrwały do temperatury 1400ºC /2550°F Kwasoodporność wg BS 784 minimum 96%.

Podczas gdy mieszankę Acidcas Cement można stosować jedynie do łączenia materiałów, materiały Acidcas Patch i Concrete można stosować jako materiały monolityczne tj. jako alternatywę dla cegieł i płytek.

Przykłady zastosowania:

Zalecany do osadzania i łączenia kwasoodporych cegieł szkliwionych i płytek ceramicznych w podłogach, bateriach retortach, rurach i kanałach, wytwórniach kwasu, zbiornikach, cysternach, kadziach, wieżach, wyłożeniach kominów, wymurówkach łączonych w glebie zakwaszonej.

Nie zalecane się stosowania w żadnych aplikacjach, które narażone są przez dłuższy czas na działanie zasad.

Acidcas Cement: Mieszanka cementowa o doskonałej przyczepności i wysokiej wytrzymałości złącza na rozciąganie.

Acidcas Concrete: Betont ten jest mieszaniną cementu i sortowanego kruszywa idealnie nadającą się do układania podłóg, które podlegają atakowi kwasu i w przypadku, których odporność na obciążenia dynamiczne i odporność na duży ruch nie są najistotniejsze.

Acidcas Patch: Masa naprawcza może być rozprowadzana na powierzchniach pionowych. Dla osiągnięcia dobrego przylegania i wiązania z obmurzem istotne jest przygotowanie czystej jak najbardziej szorstkiej powierzchni. Na dużych powierzchniach zaleca się użycie kotew lub siatki jako wspornika.