PĘCZNIEJĄCY USZCZELNIACZ AKRYLOWY VITCAS IS

PĘCZNIEJĄCY USZCZELNIACZ AKRYLOWY VITCAS IS

Pozbawiony halogenu, ogniochronny uszczelniacz akrylowy zapewniający 4 godzinną ochronę ogniową. Uszczelniacz posiada znakomite właściwości dźwiękochłonne. 

Przykłady zastosowań: Przeznaczony do uszczelniania nierównych szczelin wokół systemu rur, połączeń między murem a ramą podczas montażu okien i drzwi oraz  spoinowania połączeń płyt ognioodpornych i ścianek działowych gdy niezbędne jest zapewnienie  ochrony przeciwpożarowej. Nie jest odporny na stałe zanurzenie w wodzie. Zgodny z normą BS EN  1366 część 4 która zastąpiła normę BS 476 część 20 dla ochrony ogniowej oraz BS EN ISO 140-3: 1995 dla akustyki.