Grunt VITCAS PVA
 

Głęboko penetrujący, skoncentrowany grunt PVA jest jednoskładnikową, odporną na działanie wody emulsją na bazie polioctanu vinylu do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Posiada bardzo dobre właściwości penetrujące i wiążące. Zwiększa przyczepność powierzchni, wyrównuje oraz zmniejsza ich chłonność.
Do stosowania z Zaprawą klejącą do płytek VITCAS HRTA, Gładzią szpachlową ognioodporną VITCAS HRP, Tynkiem ognioodpornym VITCAS FR etc.
Używać w formie nierozcieńczonej na powierzchnie murowane, Wysokotemperaturowe płyty VITCAS HT, Płyty konstrukcyjne VITCAS CS etc. Materiały ognioodporne można nakładać, gdy grunt stanie się lepki.

product