Inhibitor korozji do instalacji C.O. VITCAS

Najczęstszym objawem procesów korozyjnych w instalacjach C.O. są zapowietrzone grzejniki. Odpowietrzenie grzejników jest doraźnym środkiem, nie skutkującym likwidacją przyczyn powodujących zapowietrzanie.

INHIBITOR KOROZJI VITCAS ® to wszechstronny preparat na bazie środków zapobiegających osadzaniu się kamienia. Produkt ten uzdatnia wodę niezależnie od jej parametrów. Stosuje się go w systemach centralnego ogrzewania celem przeciwdziałania występowania korozji zarówno elektrochemicznej jak i galwanicznej. W celu zapewnienia ciągłej ochrony zalecane jest coroczne stosowanie inhibitora. Inhibitor nie zawiera oleju mineralnego.

Zasady postępowania oraz eliminacja problemów:

Podstawą działania produktu INHIBITOR KOROZJI VITCAS® jest tworzenie warstwy ochronnej. Zjawisko to polega na chemicznym absorbowaniu na powierzchni inhibitorów w wyniku zaistnienia procesu elektrochemicznego w wodzie z płynem chroniącym. Działanie preparatu przyczynia się do znacznego spowolnienia procesu korozji. Receptura produktu odznacza się wysoką skutecznością w przeciwdziałaniu odkładania się kamienia kotłowego oraz osadów. Działanie naszego produktu w szczególności zostało nakierowane na kotły, ponieważ to właśnie w nich osadza się najwięcej osadów i kamienia. Osadzanie się kamienia w kotłach może przyczyniać się do zmniejszenia wydajności jego pracy, zwiększenia głośności, a w efekcie końcowym nawet do jego awarii. Stosowanie INHIBITORA KOROZJI VITCAS® przyczynia się do wykluczenia wielu niekorzystnych procesów pojawiających się w niechronionych instalacjach C.O.

Sposób użycia i dawkowanie:

Jedno opakowanie środka wystarcza na 100 l wody. Należy wystrzegać się zbyt małego lub dużego rozcieńczania. Środek może być zarówno wprowadzony przez naczynie zbiorcze jak i wlany bezpośrednio do instalacji w dowolnym jej miejscu. Efektywność produktu może zostać podwyższona dzięki uprzedniemu wypłukaniu instalacji.

Przechowywanie:

Długotrwałe przechowywanie w niskiej temperaturze może doprowadzić do krystalizacji cieczy. Powstałe kryształy są jednak łatwo rozpuszczalne.

product

Zastosowanie:

  • Przeciwdziała korozji zaworów, grzejników, kotłów oraz rur
  • Nie dopuszcza do odkładania się kamienia, tworzenia zgorzeliny oraz zapobiega głośnej pracy kotła
  • Zabezpiecza przed zapowietrzaniem a także wyklucza niedogrzane miejsca w grzejnikach
  • Powoduje zmniejszenie zużycia paliwa
  • Zabezpiecza pompy przed zatarciem
  • Inhibitor do instalacji C.O. współdziała z instalacjami wykonanymi z różnorodnych materiałów