Regenerator instalacji i kotłów C.O. VITCAS BNS

Opis produktu:

Regenerator instalacji i kotłów C.O. VITCAS BNS rozwiązuje problemy związane z głośną pracą instalacji, które są wynikiem pojawienia się osadów kamienia wewnątrz wymiennika ciepła w kotle. Charakterystyczne bulgotanie jest wynikiem pojawienia się osadów, które mają inną niż metal rozszerzalność cieplną. Stuki lub wrzenie mogą być szczególnie irytujące rano i w nocy. Hałas w kotle jest zwykle spowodowany osadzaniem się kamienia i tworzeniem się osadów z mułu na powierzchniach wymiennika ciepła. Osady te redukują również wymianę ciepła co powoduje wzrost kosztów ogrzewania i skraca żywotność kotła. Regenerator instalacji i kotłów C.O. VITCAS BNS usunie osady kamienia kotłowego i szlamu oraz zapobiegnie ich ponownemu tworzeniu przywracając tym samym sprawność grzania, redukując hałas i wydłużając żywotność kotła.

Dawkowanie:

W nowoczesnych instalacjach wyposażonych w grzejniki aluminiowe lub stalowe zaleca się stosowanie: 1 litr preparatu na 100 litrów wody w systemie. W przypadku instalacji starszych należy zastosować dawkę dwukrotnie większą.

Sposób użycia:

W systemach otwartych- należy spuścić część wody z naczynia zbiorczego, następnie wlać preparat do naczynia i uzupełnić braki wodą.

W systemach ciśnieniowych- odciąć część instalacji za pomocą dwóch zaworów. Zawory należy zamknąć, a następnie spuścić wodę, po czym wlać Regenerator instalacji i kotłów C.O. VITCAS BNS

Przechowywanie i środki bezpieczeństwa:

Przy użyciu należy zachować ostrożność. Strzec się przypadkowego spożycia. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami- bezzwłocznie przemyć dużą ilością wody. W przypadku utrzymywana się symptomów zaleca się skontaktowanie z lekarzem. Chronić przed dziećmi!

Produkt należy chronić przed mrozem i wysokimi temperaturami.

product

Charakterystyka:

  • Skutecznie likwiduje produkty korozji i osady kamienia co niweluje możliwość wystąpienia awarii.
  • Eliminuje uciążliwe hałasy mogące występować podczas pracy kotła
  • Nadaje się do stosowania w zbiornikach z tworzyw sztucznych, układach mikrootworowych i do wszystkich metali stosowanych w instalacjach centralnego ogrzewania
  • Jest produktem bezkwasowym