Sznur do izolacji cieplnej
 

Sznur do izolacji cieplnej służy do wypełniania szczelin. Stosuje się go np. w szczelinach między obudową kominka a dolotem do komina, między płytą tylną kominka a jego obudową, w przewodach wodnych i parowych, kotłach, zbiornikach. Jest również idealnym materiałem do izolowania rurociągów nagrzewających się do temperatury do 550oC.

product