Kalkulator

Wymagana ilość produktu

Proszę wybrać produkt i wprowadzić proponowaną grubość warstwy w milimetrach. Później możesz wprowadzić długość i szerokość lub powierzchnie w jednostkach metrycznych lub imperialnych. Kliknij przelicz, aby sprawdzić ile produktu potrzebujesz do realizacji obliczenia.

Product:
Powierzchnia ściany w metrach kwadratowych:
albo podaj rozmiar ściany w milimetrach x
Powierzchnia ściany w stopach kwadratowych:
albo podaj rozmiar ściany w calach x
Grubość warstwy
> OBLICZ
Zalecana ilość produktu kg lbs
Obliczanie ilości potrzebnych cegeł ogniotrwałych

Wybierz rozmiar cegły - weź pod uwagę, że kalkulator oblicza ilość cegieł murowanych na płasko a nie na sztors. Później możesz wprowadzić długość i szerokość lub powierzchnie w jednostkach metrycznych lub imperialnych. Kliknij przelicz, aby sprawdzić ile produktu potrzebujesz do realizacji obliczenia.

Wybierz rodzaj cegły:
Powierzchnia ściany w metrach kwadratowych:
albo rozmiar ściany w milimetrach. x
Powierzchnia ściany w stopach kwadratowych:
albo podaj rozmiar ściany w calach x
> OBLICZ
Wymagana ilość cegieł ognioodpornych:
Ilość wymaganych płyt.

Wybierz płytę. Później możesz wprowadzić długość i szerokość lub powierzchnie w jednostkach metrycznych lub imperialnych. Kliknij przelicz, aby sprawdzić ile produktu potrzebujesz do realizacji obliczenia.

Wybierz rodzaj płyty:
Powierzchnia ściany w metrach kwadratowych:
albo podaj rozmiar ściany w milimetrach x
Powierzchnia ściany w stopach kwadratowych:
albo podaj rozmiar ściany w calach x
> OBLICZ
Wymagana liczba płyt:
Nota prawna

Kalkulatory zostały zaprojektowane prze firmę Vitcas jako orientacyjne uzyskiwanie wyliczeń. Vitcas nie bierze odpowiedzialności za występujące ewentualne błędy przy ich używaniu. Kalkulatory mają zastosowanie jedynie do produktów firmy Vitcas i obliczenia nie mogę być stosowane w przypadku innych materiałów czy produktów.