Tkanina szklana z wermikulitem

Pokrycie tkaniny wermikulitem zwiększa jej odporność temperaturową do 1000oC. Służy do stosowania jako izolacja cieplna do różnego typu maszyn, instalacji oraz urządzeń, w miejscu występowania wysokich temperatur. Może być również stosowana przy kontakcie z powietrzem wentylacyjnym. Bezpieczna w zastosowaniu – nie zawiera włókien ceramicznych i azbestu, jest materiałem niepylącym. Charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną oraz chemiczną.

product

Zastosowanie:

Ochrona przeciw odpryskom stopionego metalu w przemyśle metalurgicznym, izolacja cieplna w procesie wygrzewania konstrukcji spawanych, odporne na wysokie temperatury kurtyny w drzwiach pieców, ekrany cieplne oraz osłony przewodów narażonych na działanie wysokich temperatur.