Zastrzeżenia prawne

Firma VITCAS Polska Sp. z o.o. ul. Chabrowa 4, Kwaczała 32-566 Alwernia,  jest przedsiębiorstwem zarejestrowanym w Polsce pod nr. KRS 0000414928.  

Regulamin:

Witamy na naszej stronie. Korzystajac z niej i ją przeglądając wyrażasz zgodę na niniejsze warunki i zastrzeżenia oraz politykę prywatności prowadzoną przez firmę Vitcas Ltd.Jeśli nie akceptujesz poniższych Warunków, prosimy o niekorzystanie ze strony.
Przez zwroty takie jak: "Vitcas", "nas" lub "my" rozumie się właściciela i zarządcę  tej strony interentowej, który ma siedzibę w Wielkiej Brytanii,  8 Bonville Road, Brislington, Bristol BS4 5NZ. Zwrot "Ty" odnosi się do osoby fizycznej będącej użytkownikiem tej strony.
Warunki korzystania ze strony:
*Informacje oraz dane zawarte na tej stronie służą jedynie celom infromacyjnym.  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w całości lub części infromacji zawartych na stronie w/g własnego uznania oraz w każdym czasie bez powiadomienia, i/lub likwidacji strony.
*Zarowno firma Vitcas jak i osoby trzecie  nie gwarantują że informacje zawarte na stronie są kompletne, rzetelne lub też aktualne. Firma Vitcas nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników witryny lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych w witrynie.
*Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych na stronie ponosi sam użytkownik.
* Nazwy towarów, nazwy handlowe oraz inne oznaczenia indywidualizujące używane na stronie stanowiące chronione znaki towarowe podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2001r. Nr 49 poz.508 ze zm) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993r. Nr47 poz. 211 ze zm.). Kopiowania treści lub stron z niniejszej witryny internetowej dla niekomercyjnych potrzeb własnych jest dozwolone, o ile wykonywane kopie wspomnianych treści lub stron zawierać będą informacje o prawach autorskich, innych tytułach prawnych i ostrzeżeniach zawarte na niniejszej witrynie.
*Wszystkie należące do osób trzecich marki, produkty, usługi i nazwy firm znajdujące się na niniejszej stronie stanowią znaki handlowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe ich posiadaczy. Firma Vitcas nie zezwala na ich wykorzystywanie przez jakąkolwiek osobę inną niż ich posiadacze. Wszelkie tego rodzaju przypadki wykorzystania stanowią naruszenie praw posiadacza.  
* Nieuprawnione użycie tej strony może stanowić podstawę do roszczeń o odszkodowanie i / lub przestępstwo.
* Od czasu do czasu na stronie internetowej firmy Vitcas możesz odnaleźć linki sieciowe (i inne dane kontaktowe) do innych stron internetowych, które oferują produkty, usługi i materiały, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Żadna strona zewnętrzna, którą odwiedzasz klikając na link znajdujący się na tej stronie, nie podlega kontroli firmy Vitcas, a zatem odwiedzasz wspomnianą stronę zewnętrzną wyłącznie na własną odpowiedzialność.  
*Czasami aby połączyć się linkiem z tą stroną internetową może być wymagana nasza uprzednia pisemna zgoda.   
*Prawem obowiązującym dla niniejszych warunków, zgodnie z którym będą one interpretowane, będzie prawo Anglii i Walii. Spory z nich wynikające będą podlegały wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii

Zastrzeżenia


Informacje umieszczone i udostępnione na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. Są one dostarczane przez firmę VITCAS która dokłada wszelkiej staranności by były one aktualne oraz  prawidłowe. Informacje umieszczone na stronie nie są wiążącym oświadczeniem oraz nie są objęte jakąkolwiek  gwarancją, wyraźną lub domniemaną, łącznie z gwarancją dokładności, aktualności, kompletności oraz dostępności jeśli chodzi o stronę internetową, zamieszczone na niej informacje, produkty, grafiki oraz usługi. Jakakolwiek  decyzja podejmowana na podstawie informacji zawartych na niniejszej stronie podejmowana jest na własne ryzyko osoby która korzysta z tych informacji

VITCAS oraz powiązani partnerzy, dyrektorzy zarządzający, kierownicy, przedstawiciele i pracownicy nie ponoszą w żadnym przypadku odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód bezpośrednich, pośrednich, specjalnych, podlegających odszkodowaniom z nawiązką, odszkodowaniom domniemanym lub z tytułu szkód wynikowych lub jakichkolwiek innych (w tym między innymi odszkodowania za utratę możliwości korzystania, utratę danych lub zysków), niezależnie od przyczyny, w tym między innymi działaniami umownymi, zaniedbaniem lub innymi działaniami niedozwolonymi, wynikającymi lub będącymi w związku ze Stroną, jakąkolwiek treścią umieszczoną na Stronie lub dostępną za jej pośrednictwem, oraz w związku z kopiowaniem, przedstawianiem lub jakimkolwiek innym zastosowaniem Strony.

Na tej stronie internetowej mogą znajdować się odesłania do serwisów internetowych stron trzecich. Firma VITCAS kontroluje oraz nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach. Odesłania do tych stron nie są jednoznaczne z wyrażeniem naszej rekomendacji lub podzielaniem poglądów na nich umieszczanych.


VITCAS dokłada wszelkich starań by strona działała bez zakłóceń. Nie gwarantujemy i nie zapewniamy, że Strona będzie działać w sposób niezakłócony, bez opóźnień lub błędów z przyczyn technicznych niezależnych od firmy VITCAS.
Wykorzystujemy pliki cookies!
W celu prawidłowej obsługi serwisu www oraz do celów statystycznych, a jeżeli wyrazisz na to zgodę również w celu personalizacji reklam czy remarketingu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj: politykę prywatności i notę prawną. Szczegółową konfigurację możesz określić tutaj: ustawienia.
Preferencje plików cookie
Wykorzystujemy pliki cookies!
W celu prawidłowej obsługi serwisu www oraz do celów statystycznych, a jeżeli wyrazisz na to zgodę również w celu personalizacji reklam czy remarketingu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj: politykę prywatności i notę prawną.
Więcej informacji
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookies prosimy o kontakt.