Masy plastyczne i do ubijania

W przypadku gdy użycie betonów ogniotrwałych lub cegieł ogniotrwałych jest po prostu zbyt skomplikowane lub nieporęczne, a szkielet jest niedostępny, doskonałym rozwiązaniem są ogniotrwałe masy plastyczne. Oferowany przez nasz wybór ogniotrwałych mas plastycznych może by stosowany w szeregu różnych aplikacji.

Refractories in useOgniotrwałe masy plastyczne charakteryzują się doskonałą wytrzymałością i wysoką gęstością, jak również odpornością na zużycie ścierne, działanie żużla i odpryski. Są one również odporne na stopione metale, co czyni je doskonałymi do zastosowań takich jak kotłownie, piece kuzienne, wyłożenia pieców, wyłożenia kadzi, bloki palników raz jako łaty. Oferowane przez nas produkty to ogniotrwałe masy plastyczne zawierające dużą ilość tlenku glinu oraz utwardzane chemicznie pod wpływem ciepła, a obejmują one spoiwa fosforanowe, jak również masy plastyczne utwardzane pod wpływem ciepła i spoiwa gliniaste.

Sposoby użycia mas ogniotrwałych

Ogniotrwałe masy plastyczne są zwykle układane z wykorzystaniem albo ubijaków pneumatycznych albo ręcznych, z nakładaniem materiału do przybliżonej wymaganej wielkości. Powierzchnia ogniotrwałej masy plastycznej, która pozostawiana jest chropowata w celu umożliwienia łatwego usuwania wilgoci, jest następnie zestrugiwana na właściwy wymiar i pożądany kształt. Następnie wykonana rzecz może zostać albo bezpośrednio przepalona po umieszczeniu, w celu wyeliminowania wilgoci lub pozostawiona bez ruszania do wyschnięcia i utwardzenia. Dostarczamy standardowe masy plastyczne utwardzane cieplnie i utwardzane chemicznie/cieplnie oraz suche masy do ubijania.

Nasza oferta zawiera:

  • ogniotrwałe masy plastyczne,
  • wysokoglinowe ogniotrwałe masy do ubijania.