Wysokoglinowe masy do ubijania

Aluram SW & 80

Półsuche ogniotrwałe mieszanki do ubijania o dużej zawartości tlenku glinu. Produkty te dostarczane są w stanie półsuchym o zawartości wilgoci wynoszącej około 3% i przeznaczone do nakładania metodami pneumatycznymi lub wibracyjnymi, ale mogą być również ubijane ręcznie. Ze względu na małą zawartość wilgoci można uzyskać bardzo gęsty materiał o niewielkim skurczu.

Przykłady zastosowania:

Stosowana w odlewnictwie żelaza i stali do wyłożeń kadzi i rynien, a także do wyłożenia kształtek gazoprzepuszczalnych i wylewów na dnie kadzi. W hutnictwie do wyłożenie wylewu kadzi hutniczej i pośredniej, oraz jako warstwa ochronna na dnie kadzi pod wymurówką.

 

Produkt

Maksymalna temperatura pracy

Wiązanie

Analiza chemiczna (%)

Al2O3

Si2O3

Fe2O3

ALURAM 80

1750°C /3180°F

Chemiczne

75.0

20.0

2.0

ALURAM SW

1750°C /3180°F

Ceramiczne

82.7

12.8

1.54