Masa uszczelniająca

Premium 1P

Vitcas® Premium 1P jest masą uszczelniającą do zastosowania przy produkcji lub przy ponownym wylewaniu łożysk z białego metalu. W czasie odlewania białego metalu, metodą odśrodkową lub statyczną, szereg elementów musi zostać zabezpieczonych przed dostępem białego metalu np. podstawa łożyska, pierścień głowicy, otwory olejowe i na kołki itp. Masa Premium 1P została opracowana specjalnie w tym celu i twardniej po ogrzaniu oraz wystarczająco chroni przed atakiem białego metalu. Maksymalna temperatura pracy 1400°C. Masa Premium 1P jest łatwa do nakładania i kiedy jej przyleganie do gorącego łoża montażowego lub trzpienia jest doskonałe, nie przylega ona do rękawic, upraszczając czynność uszczelniania.


Vitcas®Premium 1P natychmiast zatrzyma przecieki białego metalu

Jedną z głównych zalet Premium 1P jest ta, że po spełnieniu swojej roli i utwardzeniu białego metalu, można ją stosunkowo łatwo usunąć zwykłymi metodami obróbki mechanicznej. Jest to ważna właściwość uzyskana na drodze dokładnego doboru wypełniacza i stężenia środka wiążącego. W przeszłości, w tym celu stosowane były inne klasy cementów ogniotrwałych i kiedy uszczelniały one zadowalająco, były bardzo trudne do usunięcia za pomocą zwykłych narzędzi do obróbki skrawaniem. Ten proces uszczelniania często zwany jest kitowaniem i dlatego Premium 1P może być traktowany jako masa do kitowania. Ważne jest odnotowanie tego, że chociaż masa Premium 1P została pierwotnie opracowana jako masa uszczelniająca przed białym metalem, istnieje szereg innych zastosowań z zakresu maskowania i uszczelniania do których równie dobrze nadaje się masa Premium 1P.