News
Vitcas

Płomień roku 2015

Z radością in­­fo­r­mu­­je­­my, że pod­czas Ga­­li wrę­­cze­­nia na­­gród or­ga­­ni­­zo­­wa­­nej przez kwa­r­ta­l­nik Świat Kominków ode­­bra­­li­­śmy najbardziej prestiżowa nagroda w branży kominkowej  jaką jest "Pło­­mień Ro­­ku 2015” w ka­­te­­go­­ri Fi­r­ma Ro­­ku. Nagroda ta jest dla nas dużym wyróżnieniem i mamy nadzieje że kolejny rok będzie równie udany. Dziękujemy.
Dyplom Płomień Roku 2015

Wykorzystujemy pliki cookies!
W celu prawidłowej obsługi serwisu www oraz do celów statystycznych, a jeżeli wyrazisz na to zgodę również w celu personalizacji reklam czy remarketingu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj: politykę prywatności i notę prawną. Szczegółową konfigurację możesz określić tutaj: ustawienia.
Preferencje plików cookie
Wykorzystujemy pliki cookies!
W celu prawidłowej obsługi serwisu www oraz do celów statystycznych, a jeżeli wyrazisz na to zgodę również w celu personalizacji reklam czy remarketingu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj: politykę prywatności i notę prawną.
Więcej informacji
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookies prosimy o kontakt.