Cyrkonowe masy do ubijania

Ogniotrwałe mieszanki do ubijania i uzupełniania bogate w cyrkon.

Masy cyrkonowe Zircon Ram i Patch dostarczane są w stanie półsuchym o zawartości wilgoci wynoszącej około 5% i przeznaczone do nakładania metodami pneumatycznymi lub wibracyjnymi. Mają one doskonałe charakterystyki w kontakcie z ciekłym metalem, żużlem i szkłem.

Przykłady zastosowania:

Stosowane w przemyśle odlewniczym do wyłożeń kadzi i w rynnach spustowych.
Stosowane w przemyśle szklarskim do wyłożeń zbiorników do szkła i dnach pieców za wyłożeniem lub blokami stykającymi się z ciekłym szkłem.
Zircon Patch jest wysokowytrzymałym, wiązanym chemicznie materiałem uzupełniającym o dużej zawartości wilgoci do napraw zarówno na gorąco jak i na zimno. Nadaje się do napraw wyłożeń ogniotrwałych na bazie krzemionki, tlenku glinu lub cyrkonu, szczególnie do napraw kształtek środkowych i nadbudowy pieców do szkła.

Produkt

Maksymalna

temperatura pracy

Instalowanie

Analiza chemiczna (%)

Al2O3

Fe2O3

ZrO2

Zircon Ram

1750°C /3180°F

Ubijanie

5.0

0.5

56.0

Zircon Patch

1750°C /3180°F

Ubijanie

5.0

0.5

56.0